Contact

Vanaf 1 januari 2016 zal de PDOS zijn intrek nemen in de Zuidertoren

Het nieuwe adres is: PDOS, Zuidertoren, 1060 Brussel. De huidige telefoonnummers en mailadressen blijven behouden. Het algemeen faxnummer wijzigt wel en wordt +32 2 791 53 00.

Het Pensioenpunt in Brussel blijft tot nader bericht op het Victor Hortaplein 40, 1060 Brussel. De openingsuren wijzigen niet.

Gelieve altijd
uw rijksregisternummer (geboortedatum beginnend met het geboortejaar + 5 cijfers, zoals vermeld op de achterkant van uw identiteitskaart)
of uw rust- of overlevingspensioennummer (10 cijfers) mee te delen.

Contact Center

  • de pensioenlijn: 1765 (gratis nummer)
  • vanuit het buitenland (betalend): +32 78 15 1765

Elke werkdag van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u

wanneer telefoneert u het best naar het Contact Center?

werking van de pensioenlijn

werking van de pensioenlijn (schema)

Voor alle vragen in verband met de uitbetaalde bedragen
(fiscale en sociale inhoudingen, verbintenisformulier en het levensbewijs) luister aandachtig naar de instructies

  • druk 1 voor Nederlands
  • druk vervolgens opnieuw op 1
  • geef dan de code 6151 in
  • en maak uw keuze in functie van de reden van uw oproep

E-mail

Schriftelijk

Pensioendienst voor de overheidssector
Zuidertoren
1060 Brussel
België

Fax

algemeen faxnr.: +32 (0)2 791 53 00

logo Pensioenpunt

In de Pensioenpunten kunt u gemakkelijk met de PDOS in contact komen. Bij elk Pensioenpunt staan onze speciaal opgeleide medewerkers met jarenlange ervaring klaar. Iedereen die algemene of concrete inlichtingen wenst in verband met zijn pensioen als ambtenaar, maar ook algemene inlichtingen over de pensioenen van werknemers en van zelfstandigen, kan bij hen terecht.