Contact

Openingsuren Pensioendienst eind 2016 en begin 2017

De Pensioendienst is volledig gesloten:

  • op vrijdag 16/12/2016
  • van zaterdag 24/12/2016 tot en met maandag 02/01/2017
De Pensioendienst heropent op dinsdag 03/01/2017.

Houd rekening met lange wachtrijen als u een kantoor of zitdag van de Pensioendienst bezoekt tijdens de eerste week van januari.

Online informatie altijd beschikbaar

U kunt 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 terecht op onze website voor meer informatie en u kunt ook steeds uw persoonlijke pensioendossier via een beveiligde verbinding raadplegen op www.mypension.be

De Pensioendienst wenst u prettige feestdagen!

Gelieve altijd
uw rijksregisternummer (geboortedatum beginnend met het geboortejaar + 5 cijfers, zoals vermeld op de achterkant van uw identiteitskaart)
of uw rust- of overlevingspensioennummer (10 cijfers) mee te delen.

Contact Center

  • de pensioenlijn: 1765 (gratis nummer)
  • vanuit het buitenland (betalend): +32 78 15 1765

Elke werkdag van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u
(vrijdag tot 16.00 u)

wanneer telefoneert u het best naar het Contact Center?

werking van de pensioenlijn

werking van de pensioenlijn (schema)

Voor alle vragen in verband met de uitbetaalde bedragen
(fiscale en sociale inhoudingen, verbintenisformulier en het levensbewijs) luister aandachtig naar de instructies

  • druk 1 voor Nederlands
  • druk vervolgens opnieuw op 1
  • geef dan de code 6151 in
  • en maak uw keuze in functie van de reden van uw oproep

E-mail

Schriftelijk

Federale Pensioendienst
Zuidertoren
1060 Brussel
België

Fax

algemeen faxnr.: +32 (0)2 791 53 00

logo Pensioenpunt

In de Pensioenpunten kunt u gemakkelijk met de FPD in contact komen. Bij elk Pensioenpunt staan onze speciaal opgeleide medewerkers met jarenlange ervaring klaar. Iedereen die algemene of concrete inlichtingen wenst in verband met zijn pensioen als ambtenaar , werknemer of zelfstandige, kan bij hen terecht.