A A A A   Contact  Links  Sitemap

Contact

Gelieve altijd
uw rijksregisternummer (geboortedatum beginnend met het geboortejaar + 5 cijfers)
of uw rust- of overlevingspensioennummer (10 cijfers) mee te delen.

Telefonisch

  • de pensioenlijn: 1765 (gratis nummer)
  • vanuit het buitenland (betalend): +32 78 15 1765

Elke werkdag van 9.00 tot 12.00 en van 13.00 tot 17.00

Werking pensioenlijn

Voor alle vragen in verband met de uitbetaalde bedragen
(fiscale en sociale inhoudingen, verbintenisformulier en het levensbewijs) luister aandachtig naar de instructies

  • druk 1 voor Nederlands
  • druk vervolgens opnieuw op 1
  • geef dan de code 6151 in
  • en maak uw keuze in functie van de reden van uw oproep

U bent journalist? Ga naar pers.


E-mail


Schriftelijk

Pensioendienst voor de overheidssector
Victor Hortaplein 40 bus 30
1060 Brussel
BelgiŽ


Fax

algemeen faxnr.: +32 (0)2 558 6010


Pensioenpunten

Via de Pensioenpunten kunt u gemakkelijk met de PDOS in contact komen. Bij elk Pensioenpunt staan speciaal opgeleide medewerkers met jarenlange ervaring klaar. Iedereen die algemene of concrete inlichtingen wenst in verband met zijn pensioen als ambtenaar, maar ook algemene inlichtingen in verband met de pensioenen van werknemers en van zelfstandigen, kan hier terecht.


Top van deze paginaTop van deze pagina