A A A A   Contact  Links  Sitemap

Contact

Contact Center

  • de pensioenlijn : 1765 (gratis nummer)
  • vanuit het buitenland (betalend): +32 78 15 1765

Elke werkdag van 9.00 u tot 12.00 u en van 13.00 u tot 17.00 u

wanneer telefoneert u het best naar het Contact Center?

werking van de pensioenlijn

werking van de pensioenlijn (schema)

Voor alle vragen in verband met de uitbetaalde bedragen
(fiscale en sociale inhoudingen, verbintenisformulier en het levensbewijs) luister aandachtig naar de instructies

  • druk 1 voor Nederlands
  • druk vervolgens opnieuw op 1
  • geef dan de code 6151 in
  • en maak uw keuze in functie van de reden van uw oproep

U bent journalist? Ga naar pers.

wanneer telefoneert u het best naar het Contact Center?

hoe werkt de pensioenlijn?

Als u als contractueel personeelslid werkt bij de overheid, dan valt u onder het werknemersstelsel: druk op 3.

E-mail

Schriftelijk

Pensioendienst voor de overheidssector
Victor Hortaplein 40 bus 30
1060 Brussel
BelgiŽ

Fax

algemeen faxnr.: +32 (0)2 558 6010

Pensioenpunten

Logo PensioenpuntIn de Pensioenpunten kunt u gemakkelijk met de PDOS in contact komen. Bij elk Pensioenpunt staan onze speciaal opgeleide medewerkers met jarenlange ervaring klaar. Iedereen die algemene of concrete inlichtingen wenst in verband met zijn pensioen als ambtenaar, maar ook algemene inlichtingen over de pensioenen van werknemers en van zelfstandigen, kan bij hen terecht.

Gelieve altijd
uw rijksregisternummer (geboortedatum beginnend met het geboortejaar + 5 cijfers, zoals vermeld op de achterkant van uw identiteitskaart)
of uw rust- of overlevingspensioennummer (10 cijfers) mee te delen.