Nieuws

Openingsuren van onze Pensioenpunten deze zomer

Onze Pensioenpunten zijn van 1 juli tot en met 31 augustus 2016 in de namiddag gesloten. Dat is niet het geval voor het onthaal in de Zuidertoren: dat blijft in juli en augustus de hele dag bereikbaar.
Alle Pensioenpunten, met inbegrip van het onthaal in de Zuidertoren, zijn evenwel de hele dag gesloten op 21 en 22 juli en 15 augustus 2016.

Betaalkalender: eerstvolgende betalingen (04/08/2016)

betaalkalenderPensioenen 08-2016 betaalbaar op de laatste werkdag van de maand: 31/08/2016
Pensioenen 09-2016 betaalbaar op eerste werkdag van de maand: 01/09/2016

Overzicht betaaldatums van de maandelijkse pensioenen 2016

Overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel (Wetgeving) (03/08/2016)

Voor de "Professionals":
Het overzicht van de belangrijkste wettelijke en reglementaire bepalingen over pensioenen van het ambtenarenstelsel is bijgewerkt
Zie:

De Pensioendienst werft aan voor zijn gewestelijke kantoren en zijn ICT-departement (20/07/2016)

We zijn momenteel op zoek naar zo'n zeventigtal nieuwe collega's!
We werven 26 bachelors sociale zekerheid aan die de teams van onze 15 gewestelijke kantoren zullen versterken.
Via Smals zoeken wij ook 45 ICT-profielen (Testanalist, Java Developer, SharePoint Developer en Functioneel analist). Zij zullen ons ICT-departement versterken dat momenteel uit 250 medewerkers bestaat.

Interesse? Bekijk snel onze vacatures

Nieuwe leeftijdsvoorwaarden voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen (01/07/2016)

De wet tot wijziging van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen in verband met de ambtshalve opruststelling na dagen afwezigheid wegens ziekte wijzigt de leeftijdsvoorwaarden vastgelegd in artikel 83: de leeftijd voor ambtshalve opruststelling na 365 ziektedagen voor personeelsleden in de overheidssector wordt opgetrokken van 60 jaar naar 62 jaar in 2016, 62,5 jaar in 2017 en 63 jaar vanaf 2018.
Lees meer ...

Brochures (01/07/2016)

brochure Rustpensioenen van het ambtenarenstelselNaar aanleiding van de indexaanpassing en recente wetswijzingen werd de brochure "Rustpensioenen van het ambtenarenstelsel" bijgewerkt. De aanpassingen in de andere brochures zijn in voorbereiding en de geactualiseerde versies zullen binnenkort gepubliceerd worden.

Indexering ambtenarenpensioenen (01/06/2016)

Eind mei 2016 werd de spilindex voor het openbaar ambt en de sociale uitkeringen, die vastgelegd was op 101,02 punten, overschreden.

De pensioenen en de renten arbeidsongevallen worden geïndexeerd.

Lees meer...

Pensioenstatistieken (20/05/2016)

De pensioenstatistieken 2015 van het ambtenarenstelsel zijn gepubliceerd.

Resultaten tevredenheidsenquête betalingen (25-03-2016)

afbeelding enqueteIn juni 2015 organiseerde de PDOS een tevredenheidsenquête over de uitbetaling van de ambtenarenpensioenen. In het verslag vindt u de resultaten en de analyse van deze enquête, samen met de acties die ondernomen zullen worden om de dienstverlening naar de klanten te verbeteren.

resultaten tevredenheidsenquête betalingen